Button Diamantgereedschap in grijs met blauwe rand 90

 

Button Machines in grijs met blauwe rand 90

 

Button Hamerboren Beitels in grijs met blauwe rand 90

 

Button Gatzagen in grijs met blauwe rand 90

DISCLAMER

Algemene informatie op de website  Onze website bevat informatie met een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om u een goed beeld te geven van uw mogelijkheden. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.  Wij besteden de uiterste zorg aan onze website, de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Echter, ook bij de meeste strenge controle kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. De Schintech is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit evidente fouten of onjuistheden. 

Links naar andere websites  Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. De Schintech heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door De Schintech houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Directe/indirecte schade  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.